Çalıştay Duyurusu

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan “Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması” çalıştayı 12-13 Şubat 2019 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. 
 
Çalıştayda afet risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapan uygulamacı, araştırmacı ve yöneticileri bir araya getirerek konunun tartışılması planlanmakta ve özel gereksinimli bireylerin olası afet hallerinde ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlıkların yapılmasına yol gösterecek sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır.
 
Çalıştay kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında konuya ilişkin çalışmalar yapan tüm paydaşların, ayrıca özel gereksinimli vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Çalıştayda olası afetlerin özel gereksinimli bireyler için yaratabileceği risklerin azaltılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar çeşitli disiplinlerden uzman ve uygulamacıların konuyu çeşitli boyutlarıyla (örneğin sosyal, ekonomik, yasal, psikolojik ve teknik konular) ele aldığı sunumlarla tartışılacaktır.
LOGO
 
 
 
 
 
 
Ayrıntıları https://ogbcalistayi.afad.gov.tr/web adresinde ilan edilen çalıştaya kayıt yaptırmak veya bildiri göndermek isteyen katılımcılar, bildiri önerilerinihttps://kongresistemi.com/afet2019 adresinden 13 Ocak 2019 tarihine kadar çalıştayın web sayfasında belirtilen kurallara uygun biçimde izleyen sayfadaki konu başlıklarını da dikkate alarak yükleyebilirler. Sunum yapacak katılımcılar için çalıştayın gerçekleştirileceği otelde konaklama hizmeti sağlanacaktır.