2020-2021 Akademik yılı Öğrenci Temsilcisi Seçimleri

TC. Eskişehir Teknik Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

2020-2021 Akademik yılı

Öğrenci Temsilcisi Seçimleri

 

      2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemiz Öğrenci Konseyi ve Organlarının Oluşturulabilmesi için “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğrenci Konseyi Yönergesi”nde belirtilen esaslara göre Öğrenci Temsilci Seçimi yapılacaktır. ESTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesine göre fakülte/meslek yüksekokulu/bölüm/program temsilcilerinin yanısıra Fakülte grup temsilcilerinin de Öğrenci Konseyinde yer almaları planlanmıştır. Buna göre Fakülte Temsilcisi Fakülteye kayıtlı öğrenciler tarafından seçilecektir. 

 

Öğrenci Konsey Üyeliği İçin Aday Olacak Öğrencilerde;

 

1) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

3) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

4) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olmaması,

6) Genel not ortalamasının 2,75/4 ve üstü olması,

7) Terör örgütüne aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartları aranmaktadır.

 

Adaylık İçin Son Başvuru Tarihi: 04.12.2020

 

(Her Bölüm kendi Temsilcisini seçecek, daha sonra seçilen temsilciler de fakültemizin temsilcisini seçeceklerdir.)

 

Not: Pandemi Koşulları Nedeniyle Seçim Online Ortamda Gerçekleştirilecektir.

 

Adaylar Fakülte duyuru sayfasındaki 'Aday Başvuru Formunu' doldurarak mimtas@eskisehir.edu.tr adresine göndermelidir.

 

EK-1 Duyuru için TIKLAYINIZ

EK-2 Öğrenci Konseyi Temsilciliği Aday Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

EK-3 Seçim Takvimi için TIKLAYINIZ

EK-4 Öğrenci Konseyi Yönergesi için TIKLAYINIZ

EK-5 Seçmen Listesi için TIKLAYINIZ (1917 Seçmen)

 

BÖLÜM Bölümün Kayıt Onaylı Seçmen Sayısı Bölüm Temsilcisi Adayı
Endüstriyel Tasarım 495  
Mimarlık 607  
İç Mimarlık 417  
Tekstil ve Moda Tasarımı 394  

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm bazında seçmen listesini görmek için "Bölümün Kayıt Onaylı Seçmen Sayısı" sütununda belirtilen rakamlara tıklayabilirsiniz.