İleri Dönüşümle Döngüsel Moda Tasarımı - Doç. Dr. Şölen KİPÖZ