Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılı Güz Dönemine İlişkin Açıklama

Değerli öğrencilerimiz,
 
Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle  Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri tarafından yapılan güz dönemi için ortak eğitim modeli açıklaması ve YÖK’ün yükseköğretim kurumlarına “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi kapsamında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları, idari çalışanları ve öğrencilerimizin sağlığını öncelikle göz önünde bulundurarak, 2020-2021 Güz öğretim döneminde tüm eğitim faaliyetlerimizin çevrimiçi ortamlarda yürütülmesine karar vermiştir. Bu süreçte önemsediğimiz en önemli konu size vaad ettiğimiz bilgi ve becerilerin dönem sonunda mutlaka kazandırılmasıdır. Bununla ilgili olarak öğrencilerin güz döneminde uzaktan öğretimle işlenen derslerde hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmaları konusunda kendilerini geliştirmeleri amacıyla bahar ve yaz döneminde takviye edici çeşitli atölye çalışmaları, ek dersler gibi uygulamaların yapılması planlanmakta;  Yaz Döneminde uygulamalı okul stajı yapılması da düşünülmektedir.
 
Tüm öğrencilerimiz ile iletişim Dekanlık ve bölüm yönetimleri ile derslerin sorumlu öğretim elemanları tarafından örgün öğrenci sistemi üzerinden ve kullanılabilecek tüm iletişim kanalları üzerinden en etkin şekilde sağlanacaktır. Her bölüm öğrencimiz bölüm eğitim gerekliliklerine uygun olarak derslerini takip etmek üzere eğitim öğretim dönemi boyunca Bölüm Başkanlıklarınca ve derslerin öğretim elemanlarınca bilgilendirilecek, dönem içinde derslerin çevrimiçi yapılması konusunda karşı karşıya kalacağınız her türlü sorun Bölüm ve Dekanlık Yönetimince en hızlı şekilde çözümlenecektir. CANVAS sistemi eğitim öğretimimizde resmi ders sitemiz olarak kullanılacak olup, öğrencilerimiz web sitemizde ilan edilen tarihlerdeki eğitimlere katılarak gerekli yetkinlikleri kazanacaklardır. Öğrencilerimizin her zaman Eskişehir Teknik Üniversitesi web sayfası öncelikli olmak üzere mtf.eskisehir.edu.tr sayfasını takip etmeleri ve eskisehir.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini kullanmaları iletişimlerin hızlı ve sağlıklı olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mimtas@eskisehir.edu.tr e posta adresi üzerinden tüm sorularınıza ivedilikle yanıt verilecektir. Aklınıza takılan soruları ve detayları görüşmek üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 11:30’da aşağıda bilgileri verilen toplantı organize edilmiştir. Herkesin katkı ve katılımlarını rica ediyoruz.
 
Başarılı bir öğretim yılı geçirmenizi dileriz.
 
DEKANLIK
 
https://zoom.us/j/96384253694?pwd=bS8xdTlaaVRuZ3BmZFJHZnJUUTZ0Zz09
Meeting ID: 963 8425 3694
Passcode: mtftoplan