Sıkça Sorulan Sorular

Neden Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri'ni Seçmeliyim?

Anadolu Üniversitesi'nin akademik ve idari yetkinliğinin EUA tarafından onaylanmış olması,

Üniversitenin AKTS ve Diploma Supplement Etiketleri'ne sahip olması,

Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif olanakları, çok fazla sayıda kulüp bulunması,

Fakültemizin genç ve dinamik bir kadroya sahip olması,

Fakültenin teknolojik olanaklarının güçlü olması ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi,

Üniversite-sanayi iş birliğini en yoğun bir biçimde kullanan fakültelerden bir tanesi olması ve sektör için yapılan projelerde öğrencilerin de bilfiil rol alması,

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımının desteklenmesi ve bu yarışmalarda  büyük başarı elde etmeleri. Uluslararası Ambalaj Tasarımı Yarışması'nda WORLD STAR 2012- WORLD STAR 2013 bizden. Detaylı bilgi mtf.anadolu.edu.tr/Araştırma/Ödüller

Mimarlık Bölümü'nün Ulusal Akreditasyon kuruluşu MİAK tarafından ilk akredite edilen Bölüm olması,

İkinci Yabancı Dil Öğrenme Olanağı,

Yurt İçi-Yurt Dışı Öğrenci Değişim ve Yurt Dışı Staj Programları'ndan yoğun bir biçimde yararlanma.

Fakültenin Yeri Nerededir?

Fakülte Dekanlığı ve Öğrenci İşleri gibi idari birimler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Yunus Emre Kampüsü’ndeki binasındadır. Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Moda Tasarımı Bölümü de aynı bina içinde bulunmaktadır. İç Mimarlık Bölümü, Yunus Emre Kampüsü’nde Güzel Sanatlar Fakültesi binasında; Mimarlık Bölümü, İki Eylül Kampüsü'nde Mühendislik Fakültesi binalarının bulunduğu alandadır. Bölümlerin konumları ve nasıl erişileceğine ilişkin haritalara mtf.anadolu.edu.tr WEB sayfasının Fakültemiz/Hakkımızda bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bölümlere Yetenek Sınavıyla Mı Öğrenci Alınmaktadır?

Fakültemiz Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri'ne  MF-4, Moda Tasarımı Bölümü'ne TM-5 puanıyla öğrenci alınmakta;  yetenek sınavı yapılmamaktadır. 2013-2014 Öğretim Yılı tavan ve taban puanlarına mtf.anadolu.edu.tr /Adaylar sayfasında yer alan LYS Sonuçları adresinden  ulaşabilirsiniz. 

Fakülteniz Bölümleri Yeni Mi Kuruldu? Mezun Verdiniz Mi?

Fakültemiz bölümleri yeni kurulmamıştır. Ancak 2012 yılında yeni kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi içinde bir araya getirilmişlerdir. Bu nedenle bölümlerin her birinin Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu’ndan mezunları bulunmaktadır. Bir başka deyişle Bölümler değişmemiş; sadece bağlı oldukları Fakülte değişmiştir. Tüm bölümlerle ilgili daha detaylı bilgiyi mtf.anadolu.edu.tr/Bölümler adresinde bulabilirsiniz.

Fakülteniz Bölümlerinde Yabancı Dil Zorunlu Mu?

Fakültemiz bölümlerinde isteğe bağlı olarak 1 yıl Yabancı Dil Hazırlık eğitimi olanağı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olmakla birlikte tüm öğrencilerimizin Yabancı Dil Eğitimi almalarını tavsiye etmekteyiz. Zira öğrencilerimiz, yoğun bir biçimde ERASMUS/ Mevlana gibi Uluslararası Değişim Programları'ndan yararlanarak yurt dışında eğitim görmekte ve staj olanaklarından yararlanmaktadır. ERASMUS anlaşmalı okullar ve giden öğrenci sayılarını mtf.anadolu.edu.tr/Adaylar/Fakültemizi Tanıyalım adresinde bulabilirsiniz.

Bölümlerde Zorunlu Staj Uygulaması Var Mıdır?

Tüm bölümlerimizde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Detaylı bilgiye ve bölümlerin staj çalışma esaslarına mtf.anadolu.edu.tr/Öğrenci İşleri /Staj adresinden ulaşabilirsiniz

Fakültenizde Yatay Geçiş, İkinci Ana Dal/Yandal Olanağı Var Mıdır?

Üniversite genelinde yatay geçiş, dikey geçiş, ikinci ana dal, yandal uygulaması bulunmaktadır. Ancak Fakülte'nin yeni oluşturulması ve daha önce Yüksekokul bünyesinde bulunan bölümlerin mevcut öğrencilerinin Yüksekokul diploması ile mezun olmaları gerekliliği nedeniyle ders programları ve intibak tabloları kademeli olarak değiştirilmekte olduğundan son 2 yıldır Fakülte'mize kontenjan ayrılmamaktadır. Ancak Fakülte'miz öğrencileri, kontenjan açılan diğer fakültelerin bölümlerinde bu olanaklardan yararlanabilirler. Örneğin; Mimarlık Bölümü öğrencisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde ana dal/yandal yapabilir. 

Üniversitenin Burs Olanağı Var Mıdır?

Devlet üniversitelerinin burs verme olanağı bulunmamaktadır. Ancak Fakültemiz Bölümleri de dâhil olmak üzere Anadolu Üniversitesi’nin farklı birimlerinde haftada en fazla 15 saat olmak üzere çok fazla sayıda öğrenci çalıştırma olanağı bulunmaktadır. Tüm bölümlerimizde çalışan çok fazla sayıda öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca özel kuruluşların, Başbakanlık  ve KYK gibi devlet kurumlarının burs olanaklarından yararlanan öğrencilerimiz de oldukça fazladır.

Kampüs İçinde Yemek Yeme Olanağı Var Mıdır?

Yunus Emre ve İki Eylül Kampüsü’nde öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Bu mekânlardan öğle ve akşam yemekleri 1TL’ye yenmekte, istenirse kredi kartı ile de ödeme yapılmaktadır. Bunun yanında özel kuruluşlara ait yeme-içme olanakları, her bölümde de kantin bulunmaktadır.

Kampüsün İçinde Barınma Olanağı Var Mıdır?

Üniversiteye ait yurt bulunmamaktadır. Ancak Yunus Emre Kampüsü’nden erişilen erkek öğrenciler için ve ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü yanında kız ve erkek öğrenciler için KYK yurtları bulunmaktadır. Meşelik Kampüsü’ndeki yurtlardan Yunus Emre ve İki Eylül Kampüsleri'ne direkt olarak otobüs bağlantısı  bulunmaktadır. Ayrıca Eskişehir’de çok fazla sayıda özel yurt ve apart olanağı bulunmaktadır. Ayrıca bir öğrenci kenti olan Eskişehir’de birkaç arkadaşla birlikte ev tutma olanağı da mevcuttur.

Fakültenizde Ders Dışında Ne Tür Etkinlikler Gerçekleştirilmektedir?

Fakülte öğrencilerinin kurduğu Tasarım Kulübü ve Moda Tasarımı Kulübü olmak üzere 2 adet kulüp bulunmaktadır. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan bu kulüplerin etkinliklerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca öğrencilerin üniversitede çok fazla sayıda olan diğer kulüplere de üye olmaları mümkündür. Bu kulüpler mekânsal olarak üniversitenin  Yunus Emre Kampüsü içinde yer alan Öğrenci Merkezi’nde toplanmıştır. Her yarıyılda kulüpler aracılığıyla çok fazla sayıda bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlemektedir. Ayrıca Fakülte Bölümleri  de gezi, konferans, söyleşi, sergi, çalıştay gibi çok fazla sayıda etkinlik düzenlemektedir. Detaylı bilgiye mtf.anadolu.edu.tr/Araştırma adresinden ulaşılabilir. Üniversitede de ilgi alanınıza uygun çok fazla sayıda bilimsel, sosyal, kültürel etkinlik bulabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası da dâhil olmak üzere düzenli olarak konser düzenlemekte; Tiyatro Bölümü de oyun sahnelemektedir. Kampüs içinde bir tane de Sinema Salonu bulunmakta, burada düzenli film gösterimi yapılmaktadır. Öğrenciler katıldıkları bilimsel toplantı, sergi, konser vb. etkinlikleri kredili olan “Kültürel Etkinlikler” seçmeli dersine saydırabilmektedir. Ayrıca Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde de birçok toplumsal hizmete katkıda bulunabilmektedir.

Eskişehir’de Yaşam Nasıldır?

Eskişehir,  yaşanabilir kentler sıralamasında 2. sırada  yer almaktadır. Kentte öğrencilerin gereksinimlerine yönelik her bütçeye uygun farklı yeme-içme seçenekleri, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi her türlü olanak mevcuttur. Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılma eğilimi de en yüksek olan kentlerden bir tanesidir. Kent, sinema izleyici sıralamasında 5’inci sırada yer almakta ve 2 senfoni orkestrası, 10 adet tiyatro salonu, 4 büyük alışveriş merkezi ve her bütçeye uygun eğlence olanakları sunmaktadır. Ayrıca Uluslararası Eskişehir Festivali, Uluslararası Eskişehir Film Festivali, Uluslararası Sokak Festivali gibi birçok etkinlik yanında; Karikatür Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Mumya Müzesi, Akvaryum gibi diğer birçok kentte bulunmayan kültürel mekânlar da kenti farklılaştıran özelliklerdir. Kent ve kent yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Eskişehir Valiliği'nin sayfasından (http://www. eskisehir. gov.tr/) ulaşılabilmektedir.