İç Mimarlık Bölümü

PROJELER
 

 • Nalçakan, M., Geçimli, M., Kurt Ö., Peker O. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı ve Müze Mekan Düzenlemesi. Uygulama Projesi. Eskişehir. 2013.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının Yeniden Düzenlenmesi Sürecinde Hazırlanan Tadilat Projesi, Yönetim Binası İç Mimari Proje Tasarım ve Uygulaması,( İç Mimarlık öğrencisi Orhan Yerlikaya ile birlikte), 10/2012.       
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı Bilgilendirme Panoları Tasarım ve Uygulaması, (grafik bölümü öğrencisi- Dilan Agiç ile birlikte)., 08/2012.       
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Kenti Arakesitinde Müzeler Bölgesi ve Araştırma Merkezleri Kompleksi- Hava Müzesi Etüdleri ve Avan Proje Tasarımı ,(Yard. Doç.Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte)., 03/2012.    
 • Curaoğlu F. ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL TASARIM MERKEZİ - BEBKA 2010 Çağrısı ile Eskişehir Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve Anadolu Üniversitesi Ortak Projesi proje koordinatörü. 12/04/2012.
 • Curaoğlu F.,'' Kusurluluğa Övgü '', İstanbul Tasarım Bienali 2012 - Proje Koordinatörü ve Yürütücüsü - Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans Projesi. 12.Kasım-12.Aralık.2012.
 • Curaoğlu F.''KADDAH RESTAURANT '' International Interior Design Project, arenaDESIGN2011- Uluslararası Tasarım etkinliği Proje Koordinatörü ve Yürütücüsü, POLONYA. 2011.
 • Curaoğlu F., Çağatay Uğurlu ''Matematik Müzesi Mekan Tasarımı ve Uygulama Projesi'',Anadolu Üniversitesi - Fen Fakültesi ,Eskişehir ,2011.
 • KAPTAN, B. B., D. SİPAHİOĞLU, “Dumlupınar Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi tasarım ve projelendirmesi, Kütahya, 2010.
 • Uçar Ö. Anadolu Üniversitesi Güneş Saati Projesi, Uçar, F.T., Yurdakul, M., Acar, Ş. ile birlikte, 2010.
 • KAPTAN, B. B., D. SİPAHİOĞLU, “Eskişehir Valiliği Makam Odası ve Toplantı Salonu Tasarımı”, projelendirme, malzeme seçimi ve dokümanların hazırlanması, Eskişehir. Mayıs 2009.
 • KAPTAN, B. B., D. SİPAHİOĞLU, “ Karakolu Atatürk Köşesi Tasarımı, Eskişehir, Mart 2009.
 • Uçar Ö. İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Sanat ve Tasarım Sempozyumu Düzenleme Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi, 2008-2009.
 • Uçar Ö. Abidin Dino, “Topluca” Sergi Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskisehir, 2009.
 • Curaoğlu F.'' 2009 Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu '' Yıl Sonu Sergisi '' Sergileme Elemanı ve Sergi Mekan Tasarımı '' ,Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi ,Haziran.2009.
 • Curaoğlu F.'' Wishes '' , Milano Design Fair - Satalite Hall - Uluslararası Tasarım Etkinliği Proje Koordinatörü - Milano – İtalya. Nisan 2009.
 • Curaoğlu F.' Turkish Men in Kitchen '' imm- Cologne Furniture Design - Uluslararası Tasarım etkinliği Proje Koordinatörü -- Cologne - Almanya Ocak 2009.
 • Altın M.A. İMECE 2009 Sempozyumu Sergisi Tasarımı ve Uygulaması Projesi, 24/10/2009.
 • Altın M.A  Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Salonu Tasarım ve Uygulaması, 23/06/2009.
 • KAPTAN, B. B., “Seslerin İzdüşümü Stüdyo Dekor Tasarımı” Sanat Programı, TVA Müdürlüğü, Eskişehir, 2008.
 • KAPTAN, B. B., “TVA Stüdyo Binası Giriş Bölümü Düzenlemesi” Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Eskişehir. 2008.
 • Uçar Ö. Maltepe Üniversitesi- Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümleri Sosyal Duyarlılık Projesi Ortak Çalıştayı, Deprem Sonrası Konutları, Nalçakan, M. İle birlikte, Haziran, 2008.
 • Curaoğlu F.'' Yerler -Yerleştirmeler - Yerdeğiştirmeler '' , Anadolu Üniversitesi 50.yıl Tasarım Etkinliği - Proje Yürütücüsü ,Eskişehir - Türkiye ,28 Ağustos-23.Ekim.2008.
 • Curaoğlu F. ''Environmental Dialogues on ART - SEATS IN EUROPE'' , - Salih Zeki Lisesi  Socrates- Comenius I Projesi ,  Salih Zeki Lisesi. 2004- 2008.
 • Altın M.A  Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atık Değerlendirme Projesi, 01/05/2008.
 • KAPTAN, B. B., “Kütüphane Sergi Salonu-Banko ve Sergi Elemanları Tasarımı” Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir 2007.
 • Curaoğlu F.'' Core To Core '', imm - cologne Furniture Design - Uluslararası Tasarım Etkinliği Proje Koordinatörü ,Cologne- Almanya , Ocak 2007.
 • Uçar Ö. İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi (İÇMEK),  İç Mimarlık Bölümleri Sergisi, İç Mimarlık Bölümü Sergi Tasarımı, İstanbul. 25-26 Ekim 2007.
 • Uçar Ö. KaleSinterflex-Anadolu Üniversitesi Disiplinler arası Ortak Çalışması, Eskişehir-Çan, Temmuz 2007.
 • Uçar Ö. Mimarlık ve İç Mimarlık Öğrencileri Ortak E-Tasarım Atölyesi, Anadolu Üniversitesi, 08 Mayıs 2007.
 • KAPTAN, B. B. “Fay Hattı Tiyatro Oyunu Sahne Dekor Tasarımı”, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları Bölümü, Eskişehir. 2006.
 • Uçar Ö. Bozüyük Merkez Kasımpaşa Camii Girişi Düzenlemesi, Bozüyük, Bilecik, Şubat, 2006.
 • Uçar Ö. Anadolu Üniversitesi, GSF İç Mimarlık Tasarım Atölyesi, D4 Akıllı Sınıf  Tasarımı  ve Uygulama , Nalçakan, M. ve Kandemir Ö., 2006.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Tasarım Atölyesinin Yeniden Ele Alınarak Projeksiyonlu Sınıf Eklenmesi- İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2005.
 • KAPTAN, B. B., “Grafik Bölümü Ortak Kullanım Mekanı” Tasarımı, Projelendirme (2002) ve Uygulaması (2005), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir. 18 Şubat 2005.   
 • KAPTAN, B. B., D. SİPAHİOĞLU, "Atatürk Köşesi", Eskişehir Polis Okulu Eskişehir, 9 Mayıs 2005.
 • KAPTAN, B. B., D. SİPAHİOĞLU, "Muğla Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi İç Mekan Düzenlemesi Raporu", Muğla Üniversitesi, Muğla, 26 Nisan 2005.           
 • Curaoğlu F.'' Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Mekanı Tasarım ve Uygulama Projesi '' , Eskişehir. 2005.
 • KAPTAN, B. B., "Heykel Bölümü Ek Bina Projelendirmesi Kapsamında, Mevcut Yapının Yeniden Düzenlenmesi ve Alternatif Proje" Çalışması,  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 31 Ağustos 2004.
 • KAPTAN, B. B., "Cam Bölümü Giriş Kapısı" Tasarımı ile Asma Kat Tasarımı,  Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 31 Ağustos 2004.
 • KAPTAN, B. B., "Yemekhane İç Mekan Düzenlemesi",  Eskişehir Polis Okulu, Eskişehir, 2004.
 • Curaoğlu F.'' Anadolu Üniversitesi Stand Tasarımı '', İstanbul Tasarım Fuarı ,İstanbul - Türkiye ,2004.
 • Curaoğlu F. ve Sipahioğlu, D. , ''Afyon Lisesi Giriş Mekanı Tasarım ve Uygulama Projesi '', Afyon. 2004.
 • Curaoğlu F.'' 2010 Buzdolabı Tasarımı '' Arçelik A.Ş. - Anadolu üniversitesi , Ulusal Tasarım Etkinliği Proje Koordinatörü ,Eskişehir , Mayıs- Ekim 2003.
 • Curaoğlu F.'' Çanta Tasarımı '' Anadolu Üniversitesi - Erol Çanta , Ulusal Tasarım Etkinliği Proje Koordinatörü , Aralık 2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları- Mevcut Bina Arası Geçiş Aksı- Çevre Tasarımı, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Binası, Baskı Atölyesi - İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2002-2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Binası, Öğretim Elemanı Odaları - İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2002-2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Binası, Sergi Alanı - İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2002-2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Binası, Sergi Elemanı Tasarımı, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2002-2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Binası, Oturma Elemanı Tasarımı, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2002-2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları Binası Tasarımı - Mimari Uygulama Projesi, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ile birlikte, 2002-2003.    
 • KAPTAN, B. B., “Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılacak düzenlemelere ilişkin tasarım ve uygulama. (İçmimarlık Bölümü ve Seramik Bölümü giriş düzenlemesi), Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 27 Ocak 2003.
 • KAPTAN, B. B., CURAOĞLU, F, BENLİ T., “Dekanlık Ofisi ve Sekreterlik Ofisi”, tasarım ve uygulama, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 2003.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF - Baskı Sanatları Binası Tasarımı - Mimari Avan Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ve Öğr. Gör. Deniz Sipahioğlu ile birlikte, 2002.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi G.S.F. Ek Kat Tasarımı-Mimari Avan Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar ve Öğr. Gör. Deniz Sipahioğlu ile birlikte, 2002.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi G.S.F.Dekanlık Bloğu Tuvaletleri Tasarımı - İç Mimari Proje, Öğr. Gör. Deniz Sipahioğlu ile birlikte, 2001.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Resim Bölümü, Fakülte Kütüphanesinin Öğretim Elemanı Odalarına Dönüştürülmesi ve Merdivenle Yakın Çevresinin Tasarımı - İç Mimari Proje, Öğr. Gör. Deniz Sipahioğlu ile birlikte, 2001.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Resim Bölümü, Bölüm Başkanı ve Sekreter Odası Tasarımı - İç Mimari Proje, Öğr. Gör. Deniz Sipahioğlu ile birlikte, 2001.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF Eski boya Atölyesinin İç Mim. Böl. Maket Atölyesine Dönüştürülmesi - İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Burak Kaptan ile birlikte, 2000.
 • Curaoğlu F. ve D. Sipahioğlu. '' Dublex Konut İçmekan Tasarımı ve Uygulama Projesi '' , Eskişehir 2000.
 • Curaoğlu F. ve D.Sipahioğlu, '' Konut iç mekan -Mobilya Tasarımı Uygulama Projesi '' , Eskişehir , 2000.
 • Uçar Ö. A Stop on the Silkroad II: A Stop on The Silk Road II: A Project on 17TH Century Otoman Caravanserai In Vezirhan. Fikir Projesi. Uçar Mumcu, Ö. ve Nalçakan, M. 2000.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi GSF İç Mim. Böl. Tasarım Atölyesi Tasarımı ı- İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar, Yard. Doç. Burak Kaptan ve Öğr. Gör. Alper Küçük ile birlikte, 1999.
 • Curaoğlu F.ve D.Sipahioğlu '' Triplex Konut Mekan - Mobilya Tasarımı ve Uygulama Projesi'' Eskişehir. 1999.
 • Curaoğlu F. ve D. Sipahioğlu, '' Dublex Konut İçmekan -Mobilya Tasarımı ve Uygulama Projesi '' , Eskişehir. 1999.
 • Curaoğlu F. ,B.Kaptan, D.Sipahioğlu, Ö.Uçar.  '' Eczakent Konutları Sosyal Tesis Tasarım ve Uygulama Projesi '' ,Eskişehir , 1999.
 • Curaoğlu F.,Sipahioğlu D. ve Ö.Mumcu ile '' Porselen Satış Mağazası Cephe - Mekan ve Mobilya Tasarımı - Uygulama Projesi '' , Eskişehir ,1998.
 • Uçar Ö. Tofaş- Fiat, Bozüyük Showroom, İç Mimari Proje, Uygulandı. 1998.    
 • Curaoğlu F.,Sipahioğlu D. ve Ö.Mumcu ile '' Kuyumcu Mağazası Cephe - Mekan ve Mobilya Tasarımı ve Uygulama Projesi'' Eskişehir. 1997.
 • Uçar Ö. Alkaralar Satış Mağazası, İç Mimari Projesi, Küçük A., Curaoğlu F. ve Kaptan B. Uygulandı. 1997.
 •  
 • Nalçakan M. Vakıfbank Kızılay Şubesi İç Mekan Tasarımı-Avan ve Uygulama Projeleri, Öğr. Gör. Deniz Sipahioğlu, 1996.       
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi, Sergi Salonu ve Lojman Tasarımı - Avan ve Mimari Uygulama Projeleri, Yard. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar, Öğr. Gör. D. Sipahioğlu, Öğr. Gör. Alper Küçük, 1996.       
 • Nalçakan M. Vakıfbank Bağımsız ATM Birimi Ön Tasarımı, 1996.       
 • Nalçakan M. Vakıfbank Kavaklıdere Şubesi, Banko Düzeni ve Banko Tasarımı, 1996.    
 • Nalçakan M. Vakıfbank Eskişehir Şubesi İç Mekan ve Cephe Tasarımı - İç Mimari Proje, Yrd. Doç. Dr. Özlem Mumcu Uçar, Öğr. Gör. D. Sipahioğlu ile birlikte, 1995.
 • KAPTAN, B. B., “Beylikova Belediyesi, Tören alanı ve Atatürk büstü, kaidesi tasarımı ve projelendirilmesi, Eskişehir, 7 Ağustos 1995.
 • Nalçakan M. İller Bankası 4. Bölge Müdürlüğü Lokal Binası - Avan ve Mimari Uygulama Projeleri, Öğr. Gör. D. Sipahioğlu ile birlikte, 1994.
 • Uçar Ö. Vakıfbank Kurumsal Kimlik Yenileme Projesi, İç Mekân ve Cephe Tasarımı, Anadolu Üniversitesi Proje Grubu, Nalçakan, M., Uçar Mumcu, Ö., Sipahioğlu, D., Satın alındı. 1994.
 • Uçar Ö. Yöre Turizm, İkinci kat açık ofis düzenlemesi, İç mekân tasarımı, Satın alındı. 1993.
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Atölyeler - Avan ve Mimari Uygulama Projeleri,1992.       
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Jandarma Karakolu - Avan ve Mimari Uygulama Projeleri, 1991.       
 • Nalçakan M. Anadolu Üniversitesi Yeni Atölyeler 1,2,3 bloklar - Avan ve Uygulama Projeleri, 1991.