İç Mimarlık Bölümü-Yayınlar

YAYINLAR

 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 • Uçar Ö. ve Kandemir Ö. “A Methodology For Creating Experimental Space Via “The Module”” 5th International Conference on Education and New Learning Technologies” Barcelona, Spain., 01/07/2013.
 • Uçar Ö. ve Kandemir Ö. “Visualization and Creativity: Developing Spatial Representation Skills in Interior Architecture Education” 5th International Conference on Education and New Learning Technologies” Barcelona, Spain., 01/07/2013.
 • Canoğlu, S ve Tütüncü, D Development Of Student’s Vısual Memory In Desıgn Educatıon Programmes; A Practıce For Usıng Personal Blog International Conference On Education And New Learning Technologies, Barselona, Ispanya, 2-4 Temmuz 2012.
 • Canoğlu S. Ve Tütüncü D. “An Assessment On Usıng Desıgn Educatıon As A Model For Acquırıng New Skılls For New Jobs” International Conference On Education And New Learning Technologies, Barselona, Ispanya, 2-4 Temmuz 2012.
 • Ucar Ö. ve Ö. Kandemir “Designing Spatial Experiences through Techne” 5th International Conference on Design Principles and Practices, Rome, Italy, 02/2011.
 • Ucar Ö. ve Ö. Kandemir “A Constructivist Studio Environment for Interior Design Education” 5th International Conference on Design Principles and Practices, Rome, Italy, 02/2011.
 • Sipahioğlu,D.,Curaoğlu.F, "The forgotten user in education of design:Child", Sixth Annual Education and Development Conference (TOMORROW PEOPLE ORGANIZATION), 05/03/2011.
 • KAPTAN, B. B. ve Ö. GÜLER, K. “Comparison Of The Learning Outcomes Of Architecture Education And Interior Architecture Education”. INTED 2010, Valencia, Spain, 07-12/03/2010.
 • KAPTAN, B. B., Global Interior Architecture/Design Education: Design ICERI-2010, Madrid, Spain, 05-11/11/2010.
 • Uçar Mumcu, Ö., Uçar F.T., Yurdakul M. “Sundial of Anadolu University in the Perspective of Natural Stone Use”, 2010 MERSEM International Marble and Natural Stone Symposium, Afyon Karahisar University, Afyon, Turkiye. 2010.
 • Uçar Mumcu, Ö. ve Guler Ö.K. “Glass and Spatial Organization: Transparancy in Housing” International Camgeran Glass Symposium, Eskisehir, Turkiye, 2010.
 • Curaoğlu F. ve Tütüncü D. , "WHERE THE FURNITURE DESIGN TAKES PLACE IN INTERIOR DESIGN PROJECT COURSES? CAN YOU SEE?", Conference on Education, Research and Innovation ,Madrid- İspanya, 15/10/2010.
 • Tütüncü,D., Curaoğlu,F. , "WHO'S DESIGN?", Uluslararası, Eğitim, Eğitim Üzerine Araştırma ve Yenilikler KONFERANSI (ICERI2010 )MAdrid- İspanya, 15/10/2010.
 • Sipahioğlu D. “ An Experience About Interior Design Studio Course: Evaluating The Lecturer”  (Poster Sunum), International Education, Technology and Development Conference, Valensiya-İspanya, 08-10 Mart 2010.
 • Canoğlu S. ve Tütüncü D. “Assessment Of Sectoral Furnıture Competıtıons As A Learnıng Outcomes In Furnıture Desıgn Courses” (poster sunum) İnternational Conferance Of Education, Research And İnnovation Madrid, İspanya 15-17  Kasım 2010.
 • KAPTAN, B. B., "Formation of An Interior Architecture/Design Education Strategy: Proposal" EDULEARN-09, Barcelona, Spain, 06/07/2009.
 • Ucar Ö. ve Ö. Kandemir, “Mekân Aracılığıyla, Gelenekten Yeniliğe…” İMECE 2009, Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir,, 18/10/2009.
 • Curaoğlu F. ve Tütüncü, D. ''University - Industry Experience : A Case Study '' ,International Conference on Education, Research and Innovation ,Madrid- İspanya,15- 19 Kasım. 2009.
 • Sipahioğlu D.ve .Curaoğlu, F. , '' A Critical View to Interior Design Curriculum '' ( Poster Sunum),International Conference on Education, Research and Innovation ,Madrid- İspanya, 15- 19 Kasım. 2009.
 • Altın M A. "FROM VIRTUAL 3D MODELS TO PAPER-CRAFT MODELS: IN THE SEARCH OF A WAY TO TRANSFER DESIGNS FROM VIRTUAL TO REAL" Proceedings of Cumulus 38 S Conference, Melbourne, 14/11/2009.
 • Altın M A. "AN APPROACH TO FILL THE GAP BETWEEN COMPUTER AIDED DESIGN AND THE REAL PHYSICAL PRODUCT", Proceedings of EDULEARN09 Conference,5451-5457, Barselona, 06/07/2009.
 • KAPTAN, B. B.,”A Method for Shaping Forms of Interiors”, Designing Design Education, Designtrain Congress Trailer II, Amsterdam, Hollanda 05-07 Haziran 2008.
 • Uçar Mumcu, Ö. Ve Kandemir Ö. Rethinking Little Narratives in Design Education, Designing Design Education, Designtrain Congress, Trailer II, Amsterdam, Hollanda. 2008.
 • Curaoğlu F. ve D. Sipahioğlu, ''Creating Awareness in Interior Design Education '', Designing Education Design Train Congress II,129-134, Amsterdam , 05-07 . June 2008.
 • Nalçakan,M.Uçar,Ö.,"A Place for The Ceremonies: Contemporary Approaches to An abandoned Brick Factory and İts Vicinity", Modernization and Regionalis Reinventing Urban İdentity,International Forum on urbanism 2006 in Bejing-China,Procedings Volume II. PP.1031-1034, 17-20 October, 2006., 17/10/2006
 • Nalçakan, M., Kandemir, Ö.,"A Contemporary Museum Design Approach For Learning Museum Through Cultural Communication Environment"., XIX Congress of the International Association of Emprical Aesthetics, Avinion, France, September 2006.
 • Nalçakan, M., Kandemir, Ö. “Creating an Imaginative Means of History Learning Through Cultural Diversity in City as a Museum”, 4th International Conference on Imagination and Education, Vancouver, B. C. Canada, July 12-15, 2006.
 • Nalçakan, M., Kandemir, Ö. “The Effects of Postmodern Narratives and Pedagogic Changing on Contemporary Museum Design As an Imaginative Learning Environment”, 4th International Conference on Imagination and Education, Vancouver, B. C. Canada, July 12-15, 2006.
 • Uçar, Ö. Reading The Relatıonships And Boundaries From An Early Modernist Example, IFOU Modernization and Regionalism, Reinventing Urban İdentity, Pekin, Çin. 2006.
 • Atalayer,Faruk. Toprak; İmge, İmgelem ve Yaratıcılık.Uluslararası seramik sempozyumu. Eskişehir. 2005.
 • Nalçakan, M., Kandemir, Ö. “Pedagogıc Changing and Museum Design During the Transition from Industrial Society to Informatıon Society” Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii,4207-4214, Ocak 2004.
 • Nalçakan, M., Kandemir, Ö. “Kalıcı Barış Ortamı Arayışında Toplumlararası İletişim Aracı Olarak Müze”International Gazimağusa Symposium 2004-Medi Triology: Momentum, Metamorphosis, Manifesto, Eastern Mediterranean University, Gazimağusa, North Cyprus, 303-307, 12-16 April 2004.
 • Atalayer, Faruk. Gelenekselden Çağdaşa.Uluslararası Türk kültür Dünyası Sempozyumu. Isparta .7-15 Nisan 2002.
 • Curaoğlu F. ve D. Sipahioğlu, '' Kent Kimliğinin Belirlenmesinde Pişmiş Toprak Yapı Elemanlarının Kullanımı - Eskişehir Kent Örneği- '' ,II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ,Eskişehir , 17-30 Haziran. 2002.
 • Atalayer,Faruk. Seramik Tasarımında Yeni Form Üretme Yöntemleri.Uluslararası Seramik Sempozyumu.(Kit.s.51) Istanbul. 3 Ekim 2001.
 • Nalçakan, M., Uçar, Ö. ” A Stop On The Silkroad II-17th Century Ottoman Caravanserai in Vezirhan”, World Congress on Environmental Design for the New Millennium-Cultural Design, Seoul,Korea, 521, November, 2000.
 • Nalçakan, M., “ A Promising Project For The Old Industrial Settlement In Eskişehir”, World Congress on Environmental Design for the New Millennium-Cultural Design, Seoul,Korea, 554, November, 2000.
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Curaoğlu F. ''SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve TÜRK MUTFAĞININ TEMEL SORUNU: KİMLİKSİZ MEKANLAR'',13.Ulusal Turizm Kongresi,6-9.Aralık.2012,Antalya, 06/12/2012.
 • Canoglu S.”Tasarım Eğitimi Veren Kurumlarda Profesyonel Tasarımcılarla Gerçekleşen Çalıştayların Tasarım Eğitim Sürecine Etkisi” 1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 27-29 Nisan 2011.
 • KAPTAN, B. B., “İçmimarlıkta Kültür Kavramı” II. Ulusal İçmimarlık Sempozyumu, MSGSÜ Oditoryum Fındıklı, İstanbul, 20-22 Ekim 2010.
 • Altın M A, "Pepakura Workshop ve Bilgisayar Destekli Tasarım", 5. Dijital Tasarım Günleri,Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 05/06/2010.
 • Altın M A "BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNDE KAĞIT, MAKAS, ÇAMUR" Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010. Ulusal Sempozyum, İstanbul, 10/05/2010.
 • Nalçakan, M., ”Eğitim-Öğretim, Üretim ve Paylaşım Ortamı Olarak Eskişehir Erkek Sanat Enstitüsü”, İMECE 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 18-24 Ekim 2009.
 • Altın M A "SANAT VE TASARIM ALANLARINDA DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM " İMECE 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, ESKİŞEHİR, 24/10/2009.
 • Nalçakan, M.,“Eskişehir Erkek Sanat Enstitüsü”, , DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Sempozyumu, , Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Bursa, 26-27 Aralık 2008.
 • KAPTAN, B. B., “Türkiye’de İçmimarlık Eğitiminin Geleceği ve Mesleğin Yeniden Yapılanma Sorunu” I. Ulusal İçmimarlık Sempozyumu, MSGSÜ Oditoryum Fındıklı, İstanbul, 22-24 Ekim 2008.
 • Ucar Ö. ve Ö. Kandemir,“Deneyimin Mekânını, Mekânın Deneyimini Keşfetmek”, 1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul,, 22/10/2008.
 • Altın M A "BİLGİSAYARIN İÇ MEKAN TASARIMINDA MALZEME OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI" I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, MSGSÜ Oditoryumu Fındıklı, İstanbul, 24/10/2008.
 • Nalçakan, M., Uçar, Ö.,“İç Mimarlık Stüdyosuna Mekansal İlişkiler Yoluyla Çağdaş Bir Yaklaşım”, İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2007.
 • KAPTAN, B. B., “Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde Bir İç Mimarlık Eğitim Modeli” İçmimarlık Eğitimi, I. Ulusal Kongresi, İTÜ Taşkışla, İstanbul, 25-26 Ekim 2007.
 • Uçar Mumcu, Ö. “Mekân Üzerine İki Süreç, İki Sonuç.” İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2007.
 • Curaoğlu F. '' Disiplinler Arası İlişkilerde Kimlik Sorunu ve İçmimarlık Eğitimi '',I.Ulusal İçmimarlık Eğitim Kongresi ,25 - 26 Ekim 2007.
 • KAPTAN, B. B., “Tasarım Eğitimi ve Sektörünün Avrupa Birliği Uyum Yasaları Çerçevesinde Yeniden Yapılanması ve Meslek Örgütlülüğü”, III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak, İstanbul, 19-22 Haziran 2006.
 • KAPTAN, B. B., “Avrupa Birliği Uyum Yasaları Çerçevesinde Meslek Yeterliklerinin Tanınması ve Hizmet Sunum Serbestisi”, AB-GATS Sürecinin Mühendislik Alanına Etkileri, İstanbul. 3-4 Haziran 2005.
 • KAPTAN, B. B., “Genel Sisteme Bağlı Mesleklerin Tanınırlığı ve 3 Ekim Sonrası Stratejileri”, SMM Sorunları Sempozyumu'05, Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, 26 Kasım 2005.
 • Atalayer,Faruk. Özgüllük, Özgünlük ve Türk Mitolojisi. Atatürk Ünv. Sanatta Anadolu Aydınlanması Sempozyum. Erzurum. 2-5 haziran 2005.
 • Altın M A, Nalçakan M, "İnsan Bilgisayar Etkileşimindeki Değişimler ve Mekan Tasarımına Etkileri", 3. Ulusal Dijital Tasarım Sempozyumu, İstanbul, 25/05/2005.
 • Nalcakan M. ve Ö. Kandemir “Çağdaş Müzecilik Yaklaşımı Ve Tarihi Sit Alanları; “Pearl Harbor-Uss Arizona” Yedinci Müzecilik Semineri, T.C.Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze Ve Kültür Sitesi Komutanlığı Harbiye – İstanbul, Türkiye, 10/2004.
 • Atalayer, Faruk. Gelenekselden Çağdaşa.Uluslararası Türk kültür Dünyası Sempozyumu.7-15 Nisan. Isparta. 2002.
 • Nalçakan, M., “Dönüşme Sürecinde “O” Kentin Verilerinin Farkına Varmak-mekansal ilişkiler ve arakesitler”, Gazimağusa Sempozyumu, Gazimağusa-KKTC, 49-57, 2001.
 • Nalçakan, M., “Kent Merkezlerinde Yer Alan Mevcut Mekanların Değerlendirilmesi ve Eskişehir Kent Merkezi”, Sempozyum-ADANA’nın Kentsel Gelişme Sorunları ve Koruma Amaçlı Planlama, Tasarım, Uygulama Hedefleri, 53-59, 1996.
 • Atalayer,Faruk. Yaratıcılık Eğitimine Farklı Bir Yaklaşım,İzmir Üniversitesi, Sempozyum, İzmir, l996.
 • Atalayer Faruk. Yaratıcılık Eğitimi.3.Üniversite kurultayı.İZUNİDER.İzmir,6 Aralık 1996.
 • Atalayer,Faruk. Gelenekselliğin İdeolojisi ve Eski Bir Elyazması, 9 Eylül Üniversitesi, Türkiye El sanatları Sempozyumu, İzmir, 01/01/1995.
 • Atalayer,Faruk. Kültürel Öncü:Yaratıcı Kişilik. Hacettepe Üniversitesi. 4.Ulusal Sanat Sempozyumu. Ankara, l994.
 • Atalayer,Faruk.Güzel Sanatlar Giriş Sınavlarına Farklı Bir Yaklaşım.Çukurova Üniversitesi. Sempozyum Yazısı.Adana, l994.
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Uçar, Ö. Kandemir Ö. “A Constructivist Studio Environment for Interior Design Education” Design Principles & Practices An International Journal, Volume 5, Issue 6, p.p. 65-79. 2011.
 • Uçar, Ö. Kandemir Ö. “Designing Spatial Experiences Through “Techne””, Design Principles & Practices An International Journal, Volume 5, Issue 2, p.p. 195-20. 2011.
 •  
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Curaoğlu,F. '' İçmimarlık Eğitiminde Mobilya Tasarımı Dersi '' Hacettepe Sanat Yazıları, Sayı 19 , Ankara , 2011.
 • Mumcu Uçar, O. ve Özsoy, A.,"Sınır Kavramına Mekansal Bir Yaklaşım: Bahçelievler Örneği", İTÜ Dergisi A, Mimarlık, Planlama ve Tasarım,İtü Yayınları, İstanbul, Mart, 2006.
 • Nalçakan, M., ”Diyarbakır Ulu Camii’ni Okumak”, SANAT YAZILARI 9, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 115-130, 2002.
 • Curaoğlu,F. '' Konut Dışı Yeme Mekanlarında Kullanılan Mobilya Ve Donatım Elemanları '' Hacettepe Sanat Yazıları, Sayı 9 , Ankara , 2002.
 • Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Nalçakan, M., “Fotoğraf ve Estetik Kavramlarına Mimarca Değinmeler…” Kontrast Fotoğraf Dergisi, Sayı 25, Sayfa 20-21, AFSAD, Ankara,, 09/2011.
 • Nalçakan M. Kandemir, Ö., Özkul, H. A. “İnegöl Tarihi Tekel Binasına Mekansal İlişkiler Yoluyla Çağdaş bir Yaklaşım.” Yapı Dergisi, Sayı:354,, 05/2011.
 • Kandemir, Ö. "Küreselleşen Dünyayı Temsil Eden Yersiz Mekanlara Eleştirel Bir Yaklaşım" Yapı Dergisi, Sayı 356, 08/2011.
 • Nalçakan, M., Uçar, Ö. "İç Mimarlık Stüdyosuna Mekansal İlişkiler Yoluyla Çağdaş Bir Yaklaşım", TOL Mimarlık Kültürü dergisi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, Sayı 7, 63-71, 2009.
 • Kandemir Ö. "“Mimarlıkta Tasarımı Bilimselleştirmek” Yapı Dergisi, Sayı:327, 02/2009.
 • Nalçakan, M., Uçar, Ö. "Ek Olmak, Var Olmak ve İlişki Kurmak ", ANADOLU SANAT Dergisi, "Mekan",105-111, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Temmuz 2006.
 • Uçar Mumcu, Ö. ve Özsoy, A. Sınır Kavramına Mekânsal Bir Yaklaşım: Bahçelievler Örneği, İTÜ Dergisi /a, Cilt 5 sayı 2 kısım 1, 1.09. 2006.
 • Kaptan B. B. “Avrupa Birliği Yolunda İçmimarlık Mesleğinin Yeterlik ve Tanınırlığı”, İçmimar, Sayı:1, Ankara., 02/09/2005.
 • Kaptan B. B. “Temel Tasarımda Form ve Form Biçimlendirilmesine Bir Yaklaşım". Anadolu Sanat:15 s:81-88, Eskişehir., 2005.
 • Curaoğlu F. '' Friedman'ın Yatay Toplum Tanımına Tasarımda Yataylaşma Açısından Bir Yaklaşım '' ,Anadolu Sanat , Sayı 16 , 131-137 ,Eskişehir , 2005.
 • Uçar Mumcu, Ö., İki Öğrenim Deneyi: Küpbenlik: Benliğimizin Üç Boyutlu Yansıması, Arredamento Mimarlık,   sayı 115, 2004.
 • Atalayer,Faruk.Üç Temel Duruş,Estetik Yaşam ve Yaratıcılık.Eskişehir Sanat Dergisi.S.3 Eskişehir. 2004.
 • Nalçakan, M., “Çiçekler ve Kıpırtılar”, ARTİST, 50-52. Aralık 2002.
 • Kaptan B. B. "İç Mekanın Niteliğini Belirleyen Öğelerinin Görsellik Kazanmasını Sağlayan Oluşumlar". Anadolu Sanat. 11,113-130., 01/03/2001.
 • Kaptan B. B. “20. Yüzyılda İçmimarlığın Oluşum Süreci.” Antik & Dekor, İstanbul: Antik AŞ. Yayınları, 52,144-151., 01/04/1999.
 • Curaoğlu,F. '' Çocuk Mobilyasında Tasarım ve Kullanıcı Olarak 3- 6 Yaş Grubu '' .Anadolu Sanat, Sayı 5, 41-55 , Eskişehir, 1996.
 • Nalçakan, M., “A.Ü. G.S.F. ‘de Yapılan Tezler-Derleme”, ANADOLU SANAT, 4, 143-151, 1995.
 • Nalçakan, M., “Turan Numune Mektebinden Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ne”, ANADOLU SANAT, 3, 85-96, 1995.
 • Nalçakan, M., “Eskişehir Kentinde Konutta Tarihi ve Kültürel Sürekliliğin İzlenebilirliğinin İrdelenmesi”, TASARIM, 46, 80-84, 1994.
 • Nalçakan, M., “Toplumsal Değişme Bağlamında Eskişehir Kentinin Fiziksel Gelişiminin Değerlendirilmesi”, YAPI Dergisi, 149, 37-43, 1994.
 • Nalçakan, M,"Fener Balat Çalışma Grubu, “UIA- İstanbul Semineri, Tarihsel Bölgelerin Yeniden Canlandırılması- Workshop Raporu”, MİMARLIK Dergisi, 18-33, 1992.
 • Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
 • Nalçakan, M., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Bölümü Konut Seçimi ve Düzenlenmesi Ders kitabında “ Konut Seçimi” Ünite Yazarlığı., 09/2012.
 • Nalçakan, M. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Bölümü Konut Seçimi ve Düzenlenmesi Dersi Kitap Editörlüğü,, 09/2012.
 • Atalayer,Faruk. Üç Temel Duruş, Estetik Yaşam ve Yaratıcılık.Eskişehir Sanat Dergisi.S.3 Eskişehir. 2004.
 • Atalayer,Faruk.Temel Tasarım Ögeleri,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir. 01/01/1994.
 • Atalayer,Faruk.Çizgilerle Erzincan Depremi.Valilik Yayını,Erzincan. 01/01/1993.
 • Atalayer,Faruk.Teknik Resim.MYO,Erzincan. 01/01/1989.
 • Atalayer,Faruk. Vitray-Cam Resmi.MYO,Erzincan. 01/01/1988.
 • Atalayer,Faruk.Siyah-Beyaz Fotografi,MYO,Erzincan. 01/01/1986.
 • Atalayer,Faruk.Anadolu (el) Sanatları.MYO,Erzincan. 01/01/1986.
 • Atalayer,Faruk.Güzel Sanatlar-l.MYO,Erzincan.. 01/01/1985.
 • Atalayer,Faruk.Temel Tasarım ve Plastik Sanatlar.Selcuk Üniversitesi.Konya,l984, 01/01/1984.
 • Atalayer,Faruk.Temel Tasarım Ders Notları,Konya Akademisi. 01/01/1977.
 • Atalayer. Faruk, Perspektif,Konya Akademisi. 01/01/1976.
 • Atalayer,Faruk.Görsel Sanatlarda Estetik İletişim.Anadolu Üniversitesi.Eskişehir, 01/01/1944.