UTAK 2018 3. ULUSAL TASARIM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

İlki 2014, ikincisi 2016 yıllarında düzenlenen UTAK konferans dizisinin üçüncüsünün 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.