Hakkımızda

 

HAKKIMIZDA

 

 

 

 

 

      Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 14.11.2011 tarihinde 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuşkurulmuş olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi18.05.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Rektörlüğe bağlanarak ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ olarak eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

     Fakültede, daha önce Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık Bölümü ile Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu bünyesindeki Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı Bölümleri eğitime devam etmektedir. Henüz oluşum aşamasında bulunan Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Yat Tasarımı Bölümleri'nde de yakın gelecekte eğitim-öğretime başlanması planlanmaktadır. Fakültenin öğretim programları, tüm bölümlerinde isteğe bağlı olmak üzere İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. Fakültenin binası tamamlanıncaya kadar Mimarlık Bölümü, İki Eylül Kampüsü'nde konumlanan Mühendislik Fakültesi'ndeki; İç Mimarlık Bölümü, Yunus Emre Kampüsü'nde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki; Moda Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ise eski Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu'ndaki mevcut yerinde eğitimini sürdürecektir.

      Uygulamalı eğitimi hedefleyen tasarım stüdyoları, endüstriyel alanlarda ve dünya standartlarında kabul gören programlarla desteklenen bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleriyle fakültemiz; evrensel düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve öz güvene sahip, çağdaş, profesyonel ilişki geliştirebilen, disiplinler arası uygulamaya açık, yaratıcılığı bilgi, çağdaş teknolojiler ve estetik ile destekleyen, tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirme amacı taşımaktadır.

      Bu amacı gerçekleştirmek üzere tüm bölümlerimiz, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Fonu ve çeşitli sanayi kuruluşları tarafından desteklenen çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütmekte, sektörle iş birliğini güçlendirici çalışmalar yapmakta, öğrencilerimizin yurt dışı staj olanaklarından ve ERASMUS ile FARABİ değişim programlarından maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.