Sürekli İyileştirme

Bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun yaşam kalitesini yükselten, mimarlık ve tasarım alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi, teknoloji ve kültür birikimine sürdürülebilir ve kalıcı katkı sağlayan, eleştirel düşünceyi temel yöntem olarak benimseyen, yaşam boyu öğrenmeye olanak tanıyan, alanında başarılı, çağdaş, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, çevresel ve etik değerlere saygılı mimar ve tasarımcıların yetiştirilmesine yönelik eğitim vermektir.