30 HAZİRAN 2018'DE ULUSLARARASI KENTLEŞME ve ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU : DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM OZGÜNLÜK (ISUEP 2018) ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük (ISUEP 2018) kapsamında 30 Haziran Cumartesi günü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde, İç Mimarlık Bölümü Araş. Gör. Seda Canoğlu, Araş. Gör. Meryem Geçimli, Araş. Gör. Mehmet Alhan, Araş. Gör. Merve Buldaç ve Endüstriyel Tasarım Bölümü Araş. Gör. Gizem Eren yürütücülüğünde “Deneysel Kartografi: Kentin Değişim Dönüşümünün Deneysel Kartografi İle Yorumlanması: Eskişehir Örneği” başlıklı çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, katılımcıları içinde yaşadıkları kente bakma konusunda yeni yollar düşünmeye davet etmektedir. Eskişehir’in kentsel yapılaşma bağlamında değişim ve dönüşümünün, katılımcılar tarafından nasıl algılandığının açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Bağlar, Hamamyolu, Hatboyu, Bademlik, Köprübaşı-Porsuk gibi yoğun bir değişime sahne olan bölgeler, çalışmanın önceliğini oluşturmuştur. Çalıştay katılımcılarına bu bölgelerin geçirdiği değişim ve dönüşümler, plan düzleminde farklı zamanlarda kaydedilmiş görselleri aracılığıyla sunulmuş, ve onlardan kentin bu bölgelerinin yeni ve eski dokusuna yönelik yorumlarını görselleştirmeleri istenmiştir. Görselleştirme sürecinde kartografi yönteminden deneysel bir yaklaşım çerçevesinde faydalanılmıştır. Katılımcılar, değişen ve dönüşen kentsel unsurlar ve ilişkileri arasındaki uyum veya gerilimleri, kritik bir bakış açısıyla ortaya koydukları deneysel haritalar oluşturmuşlardır. Katılımcılar, seçtikleri karma tekniklerle (kolaj, asemblaj, eskiz, dijital üretim, vb.) deneysel kartografi aracılığıyla, kentin değişimine kendi özgün bakış açılarını yansıtmışlardır.