IM DESIGN 2018 ATÖLYE ÇALIŞMASI

 
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Tasarım Her Dili Konuşur’ ana temasıyla I’m Design etkinliği 26 Şubat - 3 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı.
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile birlikte, ana sponsor olan Starwood Orman Ürünleri A.Ş.’nin İnegöl’deki fabrikasında düzenlenen çalıştay ile başlayan etkinlik 3 Mart’ta Almira Otel’deki program ile sona erdi. Çalıştayda Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Emre Tüfekçioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Atınç Özdemir ile bölüm öğretim elemanlarından Araş. Gör. Barış Derviş ve Öğr. Gör. Tahsin Demir, Türkiye’nin 16 farklı üniversitesindeki Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden toplam 50 öğrenci ile 5 gün boyunca 2 boyutta başlayan ve 3 boyutlu ürün prototipleri ile son bulan bir serüven yaşadılar. Çalıştayın konusu ile ilgili Yard. Doç. Dr. Atınç Özdemir görüşlerini şu şekilde belirtiyor:
“Temel fiziksel gereksinimler ve güvenlik, insanın ihtiyaçlar hiyerarşisini temsil eden Maslow’un piramit modelininin tabanında yer alır. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar veya doğal afetler insanların yaşamlarını sürdürdükleri yerleri, öncelikli gereksinimlerini karşılamak üzere terk etmelerine sebep olabilir. İnsanlık, çevresel dengelerin tahribatına bağlı olarak artan doğal afetler, küresel sebep ve sonuçları olan siyasi istikrarsızlıklar ve bölgesel çatışmaların neden olduğu zorunlu göçlerle ne yazık ki bugün de yoğun olarak karşı karşıyadır. Zorunlu göçlerin, coğrafi konumlanışlar, uluslararası ilişkiler ve hukuk, tarih, sosyoloji, ekonomi veya politika açısından farklı biçimlerde yorumlanması mümkün olsa da aslında tüm dünyayı eşit oranda ilgilendiren bir insanlık sorununun farklı zaman-mekânlarda ortaya çıkan görünümlerinden biri olduğu açıktır.“