İMOS I'M DESIGN 2018 ETKİNLİĞİ

Her yıl İMOS (İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen I’m Design Etkinliği geçtiğimiz yıl 26 Şubat – 3 Mart arasında İnegöl’de yapıldı. Tema kurgusu Dr. Öğr. Üyesi Atınç Özdemir tarafından yapılan etkinliğin proje yürütücülüğü Dr. Öğr. Üyesi Atınç Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Emre Tüfekçioğlu, Araş. Gör. Barış Derviş tarafından gerçekleştirildi.

3’ü okulumuz öğrencilerinden olan ve Türkiye’nin 16 farklı üniversitesindeki Endüstriyel Tasarım bölümlerinden toplam 50 öğrenci ile 5 gün boyunca tasarlanan ve prototipleri üretilen 10 ürünün tasarım tescili alındı.

Etkinliğin konusu;

“Temel fiziksel gereksinimler ve güvenlik, insanın ihtiyaçlar hiyerarşisini temsil eden Maslow’un piramit modelininin tabanında yer alır. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar veya doğal afetler insanların yaşamlarını sürdürdükleri yerleri, öncelikli gereksinimlerini karşılamak üzere terk etmelerine sebep olabilir. İnsanlık, çevresel dengelerin tahribatına bağlı olarak artan doğal afetler, küresel sebep ve sonuçları olan siyasi istikrarsızlıklar ve bölgesel çatışmaların neden olduğu zorunlu göçlerle ne yazık ki bugün de yoğun olarak karşı karşıyadır. Zorunlu göçlerin, coğrafi konumlanışlar, uluslararası ilişkiler ve hukuk, tarih, sosyoloji, ekonomi veya politika açısından farklı biçimlerde yorumlanması mümkün olsa da aslında tüm dünyayı eşit oranda ilgilendiren bir insanlık sorununun farklı zaman-mekânlarda ortaya çıkan görünümlerinden biri olduğu açıktır.” şeklinde belirlenmişti.

Tasarlanan ürünlerin çözmesi beklenen problem ise;

“Yaşadıkları yerleri kitleler halinde terk etmek zorunda kalan insan gruplarının (mülteciler, sığınmacılar), zorunlu olarak ikamet ettikleri koşullardaki yaşamlarını sürdürmelerine yönelik temel ihtiyaçlarından, hayatlarının bu kesitindeki iyileştirme fırsatlarına uzanan (barınma, beslenme, dinlenme, zaman geçirme, rehabilitasyon, sosyalleşme vb. gibi) gereksinimlerini karşılamak üzere, gerekli fiziksel ve fiziksel olmayan işlevlerle donatılmış günlük yaşam mobilyalarının tasarlanması.

İki boyutlu endüstriyel ahşap düzlemlerin üçüncü boyuta geçişle kazanacakları nitelikler için; geçicilik, kalıcılık, maliyet, modülerlik, geri dönüşüm, yeniden kullanım, fire, nakliye, depolama, kurma, kullanım süreçleri, tüketim biçimi vb. kapsamları belirli işlevleri karşılayacak senaryo ve problem tanımlarında yer alacak değişkenleri içeren konu başlıkları olarak değerlendirilebilir.” şeklinde tanımlanmıştı.