ANAFİKİR TEKNO GİRİŞİM YARIŞMASI-2018 BAŞVURULARI BAŞLIYOR.

TÜBİTAK BİGG Desteği 2018 çağrısı için ANA Fikir Teknogirişim Yarışması başvuruları açıldı!
2018 Yılı Çağrısında, TÜBİTAK tarafından belirtilen, aşağıdaki tematik alanlar kapsamındaki başvurular
kabul edilecektir:
• İletişim ve sayısallaşma
• İleri imalat, sanayi 4.0
• Akıllı ulaşım
• Temiz verimli enerji
• Sağlık ve iyi yaşam
• Sürdürülebilir tarım ve beslenme
Başvuru ve diğer detaylar için Tıklayınız.