Fakülte Yönetim Kurulu

                    
 
                BAŞKAN
                  PROF. DR. ALPER ÇABUK
 
 
                                                                                             
    ÜYE                                                                                                                       ÜYE
              PROF. DR. NURAY ÖZASLAN                                                          PROF. DR. MUSTAFA ERDEM ÜREYEN
 
                                                                                             
                                                     ÜYE                                                                                                                       ÜYE                                                  
 PROF. BUĞRU HAN BURAK KAPTAN                                                         DOÇ. DR. EMRAH GÖKALTUN
 
 
                                                                                             
ÜYE                                                                                                                    ÜYE
                DOÇENT CAFER ARSLAN                                                                  DR. ÖĞR. ÜYESİ FÜSUN CURAOĞLU