Dekanın Mesajı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Üniversitemizin Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulunda yer alan Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan İç Mimarlık Bölümlerinin, barındırdıkları köklü tasarım eğitimi kültürleri ve uzman kadrolarıyla yeni bir vizyon ve misyon ile bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Fakültemiz, uzman akademik ve idari kadrosu ile eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz, yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlarken doğayı gözeten, estetik duyarlılıkları gelişmiş, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, mesleki sorumluluklara ve evrensel değerlere sahip, analitik düşünebilen, çevreye, insana ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemizin bu hedefini gerçekleştirebilecek yetkin bir akademik kadroya ve öğrencinin eğitim süresi boyunca teknik bilgi ve becerilerini geliştirmesi için teknolojik bir alt yapıya sahip olduğunu gururla ifade etmek isterim. Bu kapsamdaki atölye çalışmaları, sergiler, defileler, seminerler, konferanslar, araştırma çalışmaları ve inceleme gezileri, Fakültemiz bölümlerindeki eğitim öğretim sürecinin bütünleyici bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz, her yıl hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli mezunları ile ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren özgün tasarımlar yapabilme yetkinliğine sahip mezunlarımızı profesyonel hayata uğurlamaktadır. Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık ve Moda Tasarımı Bölümlerimizden mezun olan gençlerimiz küresel ölçekteki akranlarıyla yarışabilecek niteliklere sahip olarak mezun olmaktadırlar. Fakülte olarak genel yaklaşımımız değerli olmaya değil, değerler yaratmaya çalışmaktır. Dolayısı ile mezunlarımızın hepsi ayrı ayrı bizim için önemli değerlerdir ve mezun olan öğrencilerimizin her birinin bizim için yeri çok özel ve ayrıdır. Yetişmesine katkıda bulunduğumuz öğrencilerimizin topluma, ülkemize ve dünyaya yararlı bireyler olması en büyük motivasyonumuzdur.