Sıkça Sorulan Sorular

Almam gereken dersleri hangi “ders kataloğuna” bakarak takip etmeliyim?

Bölümden ilk ders aldığınız yıl (hazırlık okuduysanız hazırlıktan sonraki yıl) ilan edilen Program kataloğundaki dersleri takip etmeniz gerekmektedir. Ders katalogları yıl bazlı olarak üniversite, fakülte ve bölüm web sayfalarında bulabilirsiniz.

 

Ders kataloğunda derslerin kodları ve isimleri ne ifade etmektedir?

Üniversite genelinde örneğin “MTF100 Tasarıma Giriş” ismi ile açılan derslerin MTF100 kısmı dersin kodunu ifade etmektedir. Dersin kodunda yer alan Harfler dersin açıldığı bölümü ifade etmektedir. Kodda yer alan rakam tek sayı ise Güz dönemi derslerini, çift ise Bahar dönemi derslerini ifade etmektedir. Üniversite genelinde 100 kodu ile açılan dersler 1.sınıf öğrencilerine özel veya genele ithaf eden dersleri ifade etmektedir. 200 kodu dersler 2.sınıf öğrencilerine özel dersleri, 300 kodu ile açılan dersler 3.sınıf öğrencilerine özel dersleri ve 400 kodu ile açılan dersler 4.sınıf öğrencilerine özel açılan dersleri göstermektedir. Kayıtlar sırasında ders seçerken öğrencilerin kendi sınıflarına özel açılmış dersleri seçmeleri konusunda dikkat göstermesi beklenmektedir. Özellikle 1. Ve 2. Sınıf öğrencilerinin 3. ve 4. sınıf seviyesindeki dersleri tercih etmemesini rica ederiz. Herkese başarılı bir dönem dileriz.

 

Mezun duruma geçmek ne demektir?

Mezuniyet için toplam 240 kredilik dersi başarı ile tamamlamış olmanız gerekmektedir. Bu 240 kredi içinde toplam almanız gereken Zorunlu, Mesleki seçmeli ve seçmeli ders kredisini (ve varsa eğer sayısını) kapsamaktadır. Bölümden ilk ders aldığınız yıl ilan edilen bölüm ders kataloğuna bakarak ve bu dersleri kontrol edebilirsiniz. 8 yarıyıllık (4yıl) sürede toplam kaç kredilik MS almanız gerektiğini sayınız. Örneğin toplam 30 kredilik MS ders almanız bekleniyor ise karteksinizde en az 30 kredilik MS dersi başarılı olarak tamamlamanız gerekmektedir. Benzer durum S dersler içinde gereklidir. Bu dersleri kontrol edip uygun kredide (ve varsa sayıda) MS ve S seçmeniz tavsiye edilir. Ayrıca sizlerden beklenen staj sorumluluğunuz tamamlamadan mezuniyet işlemleri başlamayacaktır. Karteksinde herhangi bir şekilde FF, DZ veya ÇK notu ile biten dersleriniz var ise mezuniyetinizi ertelemeniz ve bu dersi başarı ile tamamlamanız gerekmektedir.

 

YÖK zorunlu ve seçmeli dersler nelerdir?

Mezuniyet için YÖK zorunlu derslerini ve bir adet YÖK seçmeli ders seçmesi ve başarılı olması beklenmektedir. YÖK seçmeli derslerin listesine fakülte websayfasında, ders kataloglarında ve duyurularda bulabilirsiniz. Yabancı dil dersleri, Türk dili dersleri ve Atatürk ilke ve İnkılapları dersleri YÖK zorunlu dersleridir.

 

Kaldığım (başarısız olduğum) dersin yerine başka dersi nasıl saydırırım?

Daha önce alıp başarısız olduğunuz Mesleki Seçmeli veya Seçmeli dersi, yine daha önce alıp başarılı olduğunuz aynı statüdeki derse saydırabilirsiniz. Bu işlemi yapmanız mezuniyet süreçlerinizi hızlandıracaktır. Bu işlemi öğrenci bilgi sistemi üzerinden veya öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak yapabilirsiniz.

 

Hangi yabancı dil derslerini seçmeliyim?

Hazırlık eğitimi almayan veya alıp “sorumlu değil” (başarısız) statüsünde tamamlayan öğrencilerin Güz döneminde açılan ING187 ve bahar döneminde açılan ING188 kodlu yabancıdil derslerini alması zorunludur. Hazırlık eğitimi alıp başarı ile tamamlamış öğrencilerin ise Güz döneminde açılan ING225 veya ING325 (öğrencinin seviyesine göre tercih etmesi gerekli) ve bahar döneminde açılan ING225 veya ING326 kodlu yabancıdil derslerini alması zorunludur. Güz döneminde ING225 alan öğrenci bahar yarıyılında ING226, güz döneminde ING325 dersini alan öğrenci bahar döneminde ING326 dersini almalıdır.

 

“İngilizce”, “Türk dili” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” dersleri nerede ve nasıl işlenir?

Özellikle birinci sınıflarda almanız zorunlu olan ING187-188 (hazırlık okumayan veya başarısız olanlar için), TÜR125-126 ve TAR165-166 gibi dersler, ders programınızda gözükmeyen derslerdir. Çünkü bu dersler belli gün ve saatte bir derslikte işlenmeyen derslerdir. Bu dersleri sadece ders programınızın altında yer alan ve dönem içinde aldığınız dersleri gösteren listede görebilirsiniz. Bu dersler ile ilgili üniversitemiz ve fakültemiz duyurularını takip etmelisiniz. İlerleyen haftalarda derslerin kitapları dijital kopya olarak sizlerle paylaşılacaktır. Sizlerin bu derslere kitap üzerinden çalışıp, yine duyurulacak olan tarih, saat ve linkleri takip ederek derslerin sınavlarına girmeniz gerekmektedir. Sınavda gösterdiğiniz başarıya göre derslerin notlandırılması gerçekleştirilecektir.

 

30 AKTS kredinin altında ders seçtim ne yapmalıyım?

Ders seçimlerinizde bir problem yoktur. Ancak bir dönemde (yarıyılda) toplam 30 ile 34 kredi arasında ders almanızı önerilir. Dönemde 30 kredinin altına ders seçtiğiniz için, aldığınız derslerin tümünde başarılı olmanız durumunda “yüksek onur belgesi” veya “onur belgesi” alma hakkınız olmayacaktır.

 

Toplam 36 kredinin üstünde ders seçtim bu durumda ne yapmalıyım?

Dönemde toplam 30 ile 34 kredi arasında ders almanızı öneririm. Fazla alınan dersler başarı oranınızı düşürebilir. Fazladan aldığınız MS ve S derslerini bırakmanızı tavsiye edilir. Türkiye ve Avrupa standartlarında bir öğrencinin başarılı olabilmesi için iş yükü baz alınarak hesaplanan optimum kredi değeri 30AKTS'dir. Bunun üstünde alınan dersler sizin genel başarınızı düşürecektir. Başarılı ve tempolu öğrenciler bunu 34 kredi olarak kendisine baz alabilir. Dönemde toplam 36 kredinin üstünde ders alan öğrencilerin genel başarısının, 30-32 kredi aldıkları dönemlere göre düştüğü bilinen bir gerçektir. Ders yükünün fazla olması ve ders dışı zamanda ödev ve proje geliştirmeye ayrılan sürenin daha fazla ve verimli olması için sizlere önerimiz dönemde toplam 30-34 kredi arasında ders almanız yönündedir. Unutmayalım sizlerin üniversitenin sunduğu tüm sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler katılmanız önemlidir.

 

Önkoşullu dersler nelerdir?

Fakültede yürütülen tüm proje dersleri birbirinin önkoşulu olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu derslerin listesi mtf.eskisehir.edu.tr adresinde duyurularda yer almaktadır. Bir proje dersini, önkoşulu sağlamamasına rağmen seçip kayıt yaptıran öğrenciler Ekle-sil haftasından sonra yapılacak taramada tespit edilip ilgili dersten Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düşürülecektir. Bu durumda öğrencilerin ciddi kredi eksiği oluşacak ve ders seçim süresi dolduğu için eksik kredisini tamamlamak üzere yeni ders seçemeyecektir. Bu durumla karşılaşmamak için, ön koşulu sağlamayan öğrencilerin proje dersini bırakıp ekle-sil haftası içinde başka dersler seçmesini tavsiye ederiz.

 

Ders kayıtlarında dersin kontenjanı dolu diyor ne yapmalıyım?

Derslere sadece belli sayıda öğrenci kabul edilir. Bu sayıya dersin kontenjanı denir. Öğrenciler almak istedikleri derslerin kontenjanını arttırmak için talepte bulunabilir. Bunun için mtf.eskisehir.edu.tr adresinde öğrenci sekmesinin altında yeralan formlardan "kontenjan arttırma" dilekçesini doldurur ve ilgili dersi açan bölüm başkanlığına iletir. Eğer ders, zorunlu bir ders ise kontenjan arttırılır. Eğer ders mesleki seçmeli veya seçmeli ders ise Bölüm Başkanlıkları uygun görürse dersin kontenjanı artırır. Uygun görmez ise dersin kontenjanını sabit tutar. Bu durumda öğrenci başka bir mesleki seçmeli ve seçmeli dersi almak zorundadır.

 

Üst sınıftan ders almak istiyorum. Ne önerirsiniz?

Üniversite genelinde 100 kodu ile açılan dersler 1.sınıf öğrencilerine özel veya genele ithaf eden dersleri ifade etmektedir. 200 kodu dersler 2.sınıf öğrencilerine özel dersleri, 300 kodu ile açılan dersler 3.sınıf öğrencilerine özel dersleri ve 400 kodu ile açılan dersler 4.sınıf öğrencilerine özel açılan dersleri göstermektedir. Kayıtlar sırasında ders seçerken öğrencilerin kendi sınıflarına özel açılmış dersleri seçmeleri konusunda dikkat göstermesi beklenmektedir. Özellikle 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin 3. ve 4. sınıf seviyesindeki dersleri tercih etmemesini öneririz.

 

Staj dersine kayıt yaptırmalı mıyım?

  • Stajının daha önce yapan ve karteksine işletilen öğrencilerin ilgili staj dersini almalarına gerek yoktur.
  • Stajını yapıp karteksine işletmeyen öğrencilerin dersi alması gerekmektedir.
  • Stajını dönem içinde yapacak öğrencilerin hafta üç iş günü derslerinin boş olması gerekmektedir. Bu durumda öğrenci dersi alabilir.
  • Staj derslerinin açılması ve fazladan MS ders alınması konusunda, öğrenci giriş yılı kataloğuna bakıp beklenen MS derslerinin toplam kredisini (ve bazı durumlarda sayısını) belirleyip kendi karteksinde başarılı olduğu MS kredisi (ve bazı durumlarda ders sayısını) karşılaştırmalıdır. Eksik MS kredisi çıkması durumunda fazladan MS ders almalıdır. Eksik kredi yok ise fazla MS ders almaya gerek yoktur.

 

Kayıt için harç ödemem gerektiği uyarısı alıyorum ne yapmalıyım?

Öğrenciler hazırlığı eğitimini ikinci kez okudukları yıl için veya bölümde 8 yarıyıl (4yıl) geçirdikten sonra harç ödemek zorundadır. Sistem harç yatırdıktan sonra kayıt işlemlerinin yapılmasına izin verecektir. Geçiş ile gelen öğrenciler, geldikleri kurumda okudukları yarıyıl ile fakültede okudukları yarıyılı toplayarak 8 yarıyılı tamamladıktan sonra harç ödemeye başlarlar.

 

Azami süre uyarısı aldım ne yapmalıyım?

YÖK tarafından uygulanan azami süreler içerinde (14 yarıyıl) sınıra yaklaşmış öğrencilerin 170 kredilik dersi başarı ile tamamlamış ve son sınıftan başarı ile tamamlamış dersi olmalıdır. Bu öğrencilere iki kez EK sınavlara girme hakkı verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin öğrencilik hakları silinecek ancak ek ders sınavlarına girme hakkı olacaktır. EK sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler mezun olacaktır. Ek sınavlarda başarısız öğrencilerin kayıtları silinecektir. Ek sınavlar ile ilgili detaylı bilgiyi mevzuatı okuyarak öğrenebilirsiniz.  

 

Fakülteye yeni kayıt yaptıran “Geçiş Öğrencisiyim” hangi derslere kayıt yaptırmalıyım?

Eski kurumunuzda aldığınız derslerin denklik işlemleri için DERS TRANSFER FORMLARININ hazırlanması gerekmektedir. Almanız gereken dersler ders transfer formunda denk bulunmayan ve ders kataloğunda listelenen derslerdir. Zorunlu derslerde geçiş öğrencilerine mevzuat gereği kontenjan artırımı yapılacaktır. Ders kayıtlarınızda teknik sorunlar olabilir. Bu tür sorunlarda dekanlık öğrenci işlerine gelmeniz ve bu sorunları yüz yüze dilekçe ile çözmemiz mümkündür. Bazı durumlarda geçiş öğrencilerinin dersleri manuel olarak öğrenci işleri tarafından yapılabilmektedir. Üniversitemize kaydınızı e-devlet üzerinden bakabilirsiniz, öğrenci belgenizi yine e-devlet üzerinden çıktı alabilirsiniz.