Proje Yönergesi ve Formlar

PROJE YÖNERGESİ VE FORMLAR
Proje Derslerini Uygulama Yönergesi (01.09.2021) İndir
EK- 1 Proje Koordinatörlük Toplantı Tutanağı İndir
EK- 4 Proje Materyallerini Teslim Tutanağı İndir
EK- 5 Proje Teslimi Vekalet Dilekçesi İndir
EK- 6 Proje Dersi Değerlendirme Cetveli (Örnek) İndir
EK- 7 Performansa ve Portfolyoya Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Araçları İndir
EK- 8 Proje Materyalleri Arşiv Teslim Belgesi İndir
EK- 9 Proje Kabul Formu İndir
EK- 10 Proje Süreci Takip Raporu İndir
EK- 11 Proje Prototip Üretimi Desteği Formu İndir