İdari Birimler

Fakülte Sekreteri


Ergülhan BALTACIOĞLU

ergulhand@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 2844

                                 

İdare Amiri              


İlkay ÇAKIR        

icakir@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 2881

                                 

Tahakkuk   


Murat KAPLAN

murat_kaplan@eskisehir.edu.tr       

Dahili: 2841

                                 

Satın Alma - Ayniyat      


Serkan ÇELİKEL

scelikel@eskisehir.edu.tr           

Dahili: 2841

                                 

Evrak Kayıt  


Semra MUTLU

semramutlu@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 2842

                                 

Bilgisayar Laboratuvarı   


Onur ÖZKAN    

onurozkan@eskisehir.edu.tr      

Dahili: 2887

                               

Öğrenci İşleri


Meryem GÖÇMEN         

meryemgocmen@eskisehir.edu.tr          

Dahili: 2874

                                 

Atölyeler      


Müh. İsmail Hakkı DUT (Endüstriyel Tasarım Bölümü)    

ihdut@eskisehir.edu.tr

Dahili: 2864

 

Murat FİDAN    

m.fidan.m78@gmail.com           

Dahili: 2846

 

Mehmet YILMAZ            

myilmaz2026@gmail.com           

Dahili: 2846

 

Barış KOCA

bkoca@eskisehir.edu.tr

Dahili: 2846

                                 

Bilgi İşlem ve Sosyal Medya


Hasan Sıtkı DİNDAR       

hsdindar@eskisehir.edu.tr        

Dahili: 2879

                                 

Sekreterlikler


İrem OLÇAY (Dekan Sekreteri)  

iremolcay@eskisehir.edu.tr      

Dahili: 2828

 

Sevtap KOCAOĞLU BAYKAL (Dek. Yard. Sek.)     

sevtapkocaoglu@eskisehir.edu.tr          

Dahili: 2829

 

Sefa SARILAR (Mimarlık Bölüm Başkanı Sek. )     

sefasarilar@eskisehir.edu.tr     

Dahili: 6650

 

Emel ÇELİKEL (İç Mim. Bölüm Başkanı Sek.)        

emelcelikel@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 7227

 

Özlem APAK (End. Tas. Bölüm Başkanı Sek.)

ozlemapak@esisehir.edu.tr

Dahili: 2856

 

Elif KUTLU (Moda Tas. Bölüm Başkanı Sek.)

ekutlu@eskisehir.edu.tr

Dahili: 2856