İdari Birimler

Fakülte Sekreteri


 

                                                                 

Tahakkuk   


Furkan Mete SOLMAZ

furkansolmaz@eskisehir.edu.tr       

Dahili: 7729

                                 

Satın Alma - Ayniyat      


Serkan ÇELİKEL

scelikel@eskisehir.edu.tr           

Dahili: 7731

                                 

Evrak Kayıt  


Semra MUTLU

semramutlu@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 7717

                                 

Bilgi İşlem ve Sosyal Medya


Hasan Sıtkı DİNDAR       

hsdindar@eskisehir.edu.tr        

Dahili: 7732

                     

Bilgisayar Laboratuvarı   


Onur ÖZKAN    

onurozkan@eskisehir.edu.tr      

Dahili: 7734

                             

Öğrenci İşleri


Meryem GÖÇMEN         

meryemgocmen@eskisehir.edu.tr          

Dahili: 7727

 

Miraida GÜRMAN

miraidagurman@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7728                                

 

Atölyeler      


Müh. İsmail Hakkı DUT (Endüstriyel Tasarım Bölümü)    

ihdut@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7818

 

Murat FİDAN

muratfidan@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7743

 

Mutlu BAŞ

mutlubas@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7742

                                 

            

Sekreterlikler


İrem AKALIN(Dekan Sekreteri)  

iremolcay@eskisehir.edu.tr      

Dahili: 7711

 

Sevtap KOCAOĞLU BAYKAL (Dek. Yard. Sek.)     

sevtapkocaoglu@eskisehir.edu.tr          

Dahili: 7713

 

Sefa SARILAR (Mimarlık Bölüm Başkanı Sek. )     

sefasarilar@eskisehir.edu.tr     

Dahili: 7725

 

Emel ÇELİKEL (İç Mim. Bölüm Başkanı Sek.)        

emelcelikel@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 7721

 

Oğuzhan ERÇETİN (End. Tas. Bölüm Başkanı Sek.)

oercetin@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7827

 

Elif KUTLU (Moda Tas. Bölüm Başkanı Sek.)

ekutlu@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7719

 

Leyla POLAT (Mimarlık Bölüm Sekreteri)

leyla.polat@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7725

 

Mukadder TÜRKER (Temel Tasarım Eğitimi Bölüm Sekreteri)

mturker@eskisehir.edu.tr

Dahili: 7739

 

İdare Amiri              


İlkay ÇAKIR        

icakir@eskisehir.edu.tr   

Dahili: 7726