Staj Yönergeleri ve Klavuzlar

STAJ YÖNERGELERİ VE KLAVUZLAR
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi İndir
Pandemi Sürecinde Staj Uygulama Esasları İndir
Staj Süreci Akış Şeması İndir
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Yönergesi İndir
Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Kılavuzu (2022-2023) İndir
İç Mimarlık Bölümü Bölümü Staj Kılavuzu (2022-2023) İndir
Mimarlık Bölümü Staj Kılavuzu (2022-2023) İndir
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Staj Kılavuzu (2022-2023) İndir
TÜRKÇE
Staj Süreci Akış Şeması İndir
Staj Başvuru ve Kabul Formu İndir
Staj Devam Çizelgesi İndir
Kurum Kuruluş Staj Değerlendirme Formu İndir
Staj Raporu Sayfası Örneği İndir
Staj Raporu Kapak Sayfası İndir
Staj Raporu İç Kapak Sayfası İndir
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu İndir
Staj Ayrılış Formu İndir
Bölüm Staj Komisyonu Staj Değerlendirme Formu İndir
ENGLISH
Internship Application and Acceptance Form Download
Attendance Chart Download
Institution Organization Student Internship Evaluation Form Download
Sample Training Report Page Download
Internship Report Cover Page Download
Internship Report Inner Cover Page Download
Internship Cancellation Form Download
Department Internship Commission Form Download