İç Mimarlık Bölümü

 

 

HAKKIMIZDA

Çağdaş kültür ve uygarlığın en önemli amaçlarından biri, insanın fiziksel ve psikolojik doyum içinde yaşamasını sağlayabilecek çevre ve ortamı yaratmaktır. Çağımız insanının yeni gereksinme, istek ve beklentilerinin teknolojik gelişmelerin sunduğu olanaklarla karşılanması doğaldır. Bu bağlamda İç Mimarlık Bölümü, 1991 yılında çağdaş ve özgün iç mekân tasarımı eğitimi vermek amacıyla Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve Ağustos 2012’de yeni oluşturulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kurucu bölümleri arasında yer almıştır. Ders programları bu amaca yönelik uygulamalı, kuramsal ve teorik derslerin birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici olması göz önünde tutularak oluşturulmuştur. İç Mimari Proje ve Mobilya Tasarımı dersleri, farklı tasarım problemleri ve kavramsal projelerin analiz edilip çözüme ulaştırıldığı ve üzerinde çok yönlü tartışma ortamının yaratıldığı derslerdir. Tüm derslerin içerik ve işlenişinde öğrencilerin bireysel yaratıcılığı ve derse katılımı motive edilmeye özen gösterilmektedir.