Mimarlık Bölümü

 

HAKKIMIZDA


 

Kuruluş

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 1983 yılında Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1984 yılında eğitime başlamıştır.

18.08.1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Bölümleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne aktarılmıştır. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü yeniden yapılandırılarak eğitime başlamıştır.

Mimarlık Bölümü, 14.11.2011 tarihinde, 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinden ayrılarak, yeni kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi içinde yer almıştır.

 

Akreditasyon

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2008 yılında 2 yıl süreli; 2010 yılında 3 yıl süreli olarak “Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK” tarafından akredite edilmiştir.

Bölüm'ümüz, Türkiye’deki Mimarlık Bölümleri içinde ilk AKREDİTE olan mimarlık okulu olmuştur. (www.miak.org)

 

Eğitim Süresi

1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.

 

Dersler

Öğretim programında yer alan dersler temel, tamamlayıcı, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere 4 grupta toplanmaktadır.

Mimarlık Bölümü dersleri Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Restorasyon, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalları bünyesinde yürütülmektedir.

İş hayatına ilişkin deneyim kazanmaları amacıyla öğrenciler, 2. ve 3. sınıf sonunda şantiye stajı ve büro stajı olmak üzere 2 staj yapmaktadır.

 

Atölye ve Laboratuvarlar

Mimarlık Bölümü temel dersleri ağırlıklı olarak proje atölyelerinde yürütülmektedir. Ayrıca bilgisayar, maket, boya atölyeleri öğrencilerin çalışmalarını yürütebilecekleri donanıma sahiptir.

 

Mezuniyet ve İş Olanakları

Bölüm'ümüz mezunları, resmî kurumlarda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Her tür yapının projelendirilmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde çeşitli kademelerde görev alabilmektedir. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde araştırma yapabilir ve ders verebilir.

 

İş Birlikleri

Mimarlık Bölümü özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, diğer üniversiteler ve meslek örgütleri ile çeşitli projeler geliştirme ve yürütme olanağına sahiptir.

Bölüm öğretim elemanları tarafından TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Üniversite Araştırma Fonu (BAP) ve çeşitli sanayi kuruluşlarınca desteklenen (SAN-TEZ) araştırma projeleri yürütülmektedir.