Fakülte Yönetim Kurulu

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Osman TUTAL (Başkan Vekili)
Prof. Dr. Meral NALÇAKAN (Üye) Prof.Dr. Aslı Özçevik BİLEN (Üye)
Prof. Dr. Nilay ERTÜRK (Üye) Doç. Dr. Mehmet İNCEOĞLU (Üye)
Doç. Dr. Onur ÜLKER (Üye) Dr. Öğr. Üyesi Duysal DEMİRBAŞ (Üye)
Ergülhan BALTACIOĞLU (Raportör)