Misyon ve Vizyon

MİSYON

Disiplinler arası etkileşimi teknoloji ile birleştiren, bütüncül yaklaşıma dayalı ve detayları önemseyen eğitim-öğretim, araştırma ve tasarım-uygulama faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde güncel, gelecekçi ve sürdürülebilir değerler yaratmak.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası paydaşların ihtiyaçlarına yönelik güncel ve gelecekçi değerler geliştiren,  disiplinler arası etkileşimli eğitim anlayışıyla araştırmalar yapan, yaratıcı ve yenilikçi beceri yetkinliğine sahip mimar ve tasarımcılar yetiştiren öncü bir fakülte olmaktır.